Sparc Architecture

BOUWBIOLOGIE

WAAROM?

WAAROM BOUWBIOLOGISCH BOUWEN

Sporten,  gezond eten en ontspannen is voor de meeste mensen belangrijk. We brengen gemiddeld 20 tot 22 uur per dag binnen door. Het is daarom best raar dat we niet of nauwelijks nadenken over de effecten die een gebouw op onze gezondheid kan hebben. Zeker als je weet dat de meeste gebouwen waarin we het grootste deel van onze tijd verblijven vaak niet zo gezond zijn. Alleen al daarom zouden we veel bewuster moeten kiezen voor de bouwmethode en de materialen waarmee we ons omringen. Het ís van groot belang voor onze gezondheid dat we bewust kiezen voor de materialen waarmee we een gebouw maken en hoe het gebouw ontworpen is.

Duurzaam én gezond bouwen vraagt om integrale ontwerpkeuzes. Als één van de zeven afgestudeerde bouwbiologische architecten van Nederland helpt SPARC u graag met deze keuzes om zo samen een duurzaam, energiezuinig en bovenal gezond gebouw te maken.

WAT IS HET VERSCHIL?

GEZOND BOUWEN OF DUURZAAM BOUWEN

Gezonde gebouwen zijn altijd duurzaam, maar duurzame gebouwen zijn niet altijd gezonde gebouwen. Zo hoeft een ‘nul-op-de-meter’ woning niet persé een gezonde woning te zijn. Denk daarbij bijv. aan chemische, ongezonde afwerkingen van bijvoorbeeld houten vloeren of het zomaar toepassen van uit aardolie afkomstige producten (PIR, PUR, EPS) of het ondoordacht aanleggen van een elektrische installatie wat kan leiden tot ongezonde blootstelling aan straling. De bouwbiologie kent een integrale benadering: er wordt op alle aspecten van gezond bouwen gelet. Van grootschalig tot kleinschalig met alles er tussen in; van de beste locatie voor het gebouw tot de indeling van ruimtes tot de verf die gebruikt wordt, tot de plek van de stopcontacten. 

GEZOND BOUWEN

BOUWBIOLOGIE

Bouwbiologie is de studie naar de relaties tussen mensen en hun gebouwde omgeving. Het doel is om een gezonde, natuurlijke, duurzame en mooi vormgegeven woon- en werkomgeving te creëren.

De bouwbiologie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Zonder gedegen, wetenschappelijk onderbouwd onderzoek is het onmogelijk om deel te nemen aan vooruitgang en om de kritische blik van de publieke opinie te weerstaan. Op veel terreinen van de bouwbiologie wordt al tientallen jaren of langer onderzoek gedaan. De onderzoeksresultaten van duizenden nationale en internationale wetenschappelijke publicaties zijn de basis waarop de bouwbiologie is geschoeid.

Sinds 1980 bieden de 25 principes van de bouwbiologie, onderverdeeld in 5 hoofdgroepen, een leidraad voor het creëren van een gezonde, natuurlijke, mooie en duurzame gebouwde omgeving. In de praktijk kan niet altijd aan alle criteria worden voldaan. Het doel is om elk criterium te optimaliseren binnen het kader van individuele haalbaarheid.

De 5 hoofdgroepen zijn:

  • gezond binnenklimaat
  • bouwmaterialen en inrichting
  • ontwerp en architectuur
  • milieu, energie en water
  • eco-sociale leefomgeving