Sparc Architecture

BOUWBIOLOGIE

GEZOND BOUWEN

BOUWBIOLOGIE

Sporten,  gezond eten en ontspannen is voor de meeste mensen belangrijk. Het is daarom best raar dat we niet of nauwelijks nadenken over de effecten van het gebouw op onze gezondheid, terwijl we 90% van onze tijd binnen door brengen. Zeker als je weet dat de meeste gebouwen waarin we het grootste deel van onze tijd verblijven vaak niet zo gezond zijn. Het ís belangrijk voor onze gezondheid dat we bewust kiezen van welke materialen het gebouw wordt gemaakt en hoe het gebouw is ontworpen. Bouwbiologie gaat over de impact van het gebouw op de gezondheid en het welbevinden van de mens en diens omgeving.

De bouwbiologie heeft 25 uitgangspunten als criteria gedefinieerd, onderverdeeld in 5 hoofdgroepen:

  • gezond binnenklimaat
  • bouwmaterialen en inrichting
  • ontwerp en architectuur
  • milieu, energie en water
  • eco-sociale leefomgeving

WAT IS HET VERSCHIL?

GEZOND BOUWEN OF DUURZAAM BOUWEN

Gezonde gebouwen zijn altijd duurzaam, maar duurzame gebouwen zijn niet altijd gezonde gebouwen. Zo hoeft een ‘nul-op-de-meter’ woning niet persé een gezonde woning te zijn. Denk daarbij bijv. aan chemische, ongezonde afwerkingen van bijvoorbeeld houten vloeren of het zomaar toepassen van uit aardolie afkomstige producten of het ondoordacht aanleggen van een elektrische installatie wat kan leiden tot ongezonde blootstelling aan straling. De bouwbiologie kent een integrale benadering: er wordt op alle aspecten van gezond bouwen gelet. Van grootschalig tot kleinschalig met alles er tussen in; van de beste locatie voor het gebouw tot de indeling van ruimtes tot de verf die gebruikt wordt en tot de plek van stopcontacten. 

WAAROM?

WAAROM GEZOND BOUWEN

We brengen dagelijks tussen de 20 en 22 uur binnen door. Alleen al daarom zouden we veel bewuster moeten kiezen voor de materialen waarmee we ons omringen. Duurzaam én gezond bouwen vraagt om integrale ontwerp keuzes. Als afgestudeerd Bouwbioloog IBN, helpt SPARC u graag met deze keuzes om zo samen een duurzaam, energiezuinig en bovenal gezond gebouw te maken.