Sparc Architecture

hoe we dingen doen

EEN GOED BEGIN IS...

ANALYSE VAN HET KAVEL

We brengen bij elk project altijd eerst de locatie nauwkeurig in beeld. We kijken daarbij naar de positieve en negatieve eigenschappen van het kavel; is er inkijk van bijvoorbeeld buren,  is er een hinderlijke geluidsbron, bijvoorbeeld een weg, hoe draait de zon om het kavel, zijn er bomen die de zon blokkeren? Indien de bomen de zon blokkeren, is dat wenselijk, of juist niet? De uitkomsten van de kavel analyse zullen daarna gebruikt worden in het verdere ontwerp.

WAT WIJ ANDERS DOEN

3 SCHETSONTWERPEN

Voor elke opgave maken we minstens 3 schetsontwerpen waarbij de wensen van de opdrachtgevers en de principes uit de bouwbiologie centraal staan. We maken 1 ontwerp zoals wij denken dat de opdrachtgevers het voor zich zien, 1 ontwerp zoals SPARC denkt dat de beste oplossing is en 1 compleet fris extra ontwerp. Dit doen we om de soms ‘vastgeroeste’ ideeën los te weken, een discussie op gang te krijgen en andere invalshoeken op tafel te krijgen. Van de ontwerpen maken we ook altijd 3d modellen. Zie voorbeeld onder aan deze bladzijde. De 3 schetsontwerpen worden na uitgebreid overleg met de opdrachtgevers tot een voorlopig ontwerp uitgewerkt.

VERTROUWEN

WERKEN MET EEN TEAM

Vertrouwen is een groot goed en de basis voor een win-win situatie. Tijdens het hele ontwerpproces werken we daarom samen met vaste gespecialiseerde buro’s, waarbij vakmanschap en vertrouwen de belangrijkste pijlers zijn.