Sparc Architecture

BOUWBIOLOGIE

GEZOND BOUWEN

WAT IS BOUWBIOLOGIE?

Bouwbiologie is een interdisciplinaire veelzijdige wetenschap die zich richt op de gezondheid, het comfort en de duurzaamheid van gebouwen. Het omvat de studie naar de biologische, chemische en fysische aspecten van woningen en gebouwen en de wijze waarop deze aspecten invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van de bewoners. Denk hierbij onder andere aan de luchtkwaliteit, de straling, de akoestiek en de thermische comfort; alles toegespitst op het binnenklimaat. Een bouwbioloog kijkt twee kanten op: wat is de invloed van het gebouw op de mensen ín dat gebouw en wat is de invloed van het gebouw op zijn omgeving. 

Bouwbiologie is in Nederland een nog vrij onbekend vakgebied.  In Duitsland wordt het sinds 1977  onderwezen door het toonaangevende Duitse instituut IBN. In Nederland zijn maar 7 afgestudeerde bouwbiologisch architecten.

Duizenden nationale en internationale wetenschappelijke publicaties vormen de basis van de bouwbiologie. Het doel van de bouwbiologie is om gezonde, duurzame en harmonisch vormgegeven woon- en werkomgevingen te creëren.

Sinds 1980 bieden de 25 richtlijnen van de bouwbiologie, onderverdeeld in 5 hoofdgroepen, een leidraad voor het creëren van een gezonde, natuurlijke, mooie en duurzaam gebouwde omgeving. In de praktijk kan niet altijd aan alle richtlijnen worden voldaan. Het doel is om de richtlijn te optimaliseren binnen het kader van individuele haalbaarheid en wensen.

De 5 hoofdgroepen zijn:

  • gezond binnenklimaat
  • bouwmaterialen en inrichting
  • ontwerp en architectuur
  • milieu, energie en water
  • eco-sociale leefomgeving

WAAROM?

WAAROM BOUWBIOLOGISCH BOUWEN

Sporten,  gezond eten en ontspannen is voor de meeste mensen belangrijk. We brengen gemiddeld 20 tot 22 uur per dag binnen door. Het is daarom best raar dat we niet of nauwelijks nadenken over de effecten die een gebouw op onze gezondheid kan hebben. Zeker als je weet dat de meeste gebouwen waarin we het grootste deel van onze tijd verblijven vaak niet zo gezond zijn. Alleen al daarom zouden we veel bewuster moeten kiezen voor de materialen waarmee we ons omringen. Als één van de zeven afgestudeerde bouwbiologische architecten van Nederland helpt SPARC u graag met deze keuzes om zo samen een duurzaam, energiezuinig en bovenal gezond gebouw te maken.

WAT IS HET VERSCHIL?

GEZOND BOUWEN OF DUURZAAM BOUWEN

Gezond bouwen is altijd duurzaam, maar duurzaam en energiezuinig is niet altijd gezond. Denk aan de toepassing in veel gebouwen van chemische isolatiematerialen zoals pur, pir, eps of glas- of steenwol.  Gezonde gebouwen met natuurlijke materialen zijn wel altijd duurzaam. Ecologisch natuurlijke bouwmaterialen zijn daarnaast her te gebruiken of recyclebaar.

De natuur is onze gids!