Sparc Architecture

BOUWBIOLOGIE

GEZOND BOUWEN

WAT IS BOUWBIOLOGIE?

In het kort houden bouwbiologen zich bezig met de effecten van een gebouw op onze gezondheid en welzijn. Bouwbiologen werken integraal (holistisch): alle onderdelen zijn met elkaar verbonden, je kan het één niet zonder het ander zien. Bouwbiologie omvat dan ook een heel breed spectrum en gaat naast het binnenklimaat ook over o.a. de gehele technische installatie, duurzaamheid, circulariteit, veiligheid, ergonomie, afwerkingsmaterialen, kleurgebruik, natuurlijk en kunstmatig licht, akoestiek, geur, elektromagnetisme, locatie, impact op omgeving etc.

Bouwbiologie is in Nederland een nog vrij onbekend vakgebied: er werken zo’n 40 bouwbiologen in Nederland waarvan er maar 7 architect zijn. In Duitsland zijn daarentegen 1000-den bouwbiologen actief en wordt bouwbiologie sinds begin jaren 70 onderwezen door het toonaangevende Duitse instituut IBN. Dit gerenommeerde wetenschappelijk instituut geeft opleidingen in bouwbiologie en doet onderzoek naar de impact van gebouwen op de gezondheid van de mens. 

Duizenden nationale en internationale wetenschappelijke publicaties vormen de basis van de bouwbiologie. Het doel van de bouwbiologie is om gezonde, duurzame en harmonisch vormgegeven woon- en werkomgevingen te creëren.

Sinds 1980 bieden de 25 richtlijnen van de bouwbiologie, onderverdeeld in 5 hoofdgroepen, een leidraad voor het creëren van een gezonde, natuurlijke, mooie en duurzaam gebouwde omgeving. 

De 5 hoofdgroepen zijn:

  • gezond binnenklimaat
  • bouwmaterialen en inrichting
  • ontwerp en architectuur
  • milieu, energie en water
  • eco-sociale leefomgeving

WAAROM?

WAAROM BOUWBIOLOGISCH BOUWEN

Sporten,  gezond eten en ontspannen is voor de meeste mensen belangrijk. We brengen gemiddeld 20 tot 22 uur per dag binnen door. Het is daarom best raar dat we niet of nauwelijks nadenken over de effecten die een gebouw op onze gezondheid kan hebben. Zeker als je weet dat de meeste gebouwen waarin we het grootste deel van onze tijd verblijven vaak niet zo gezond zijn. Alleen al daarom zouden we veel bewuster moeten kiezen voor de materialen waarmee we ons omringen. Als één van de zeven afgestudeerde bouwbiologische architecten van Nederland helpt SPARC u graag met deze keuzes om zo samen een duurzaam, energiezuinig en bovenal gezond gebouw te maken.

WAT IS HET VERSCHIL?

BOUWBIOLOGISCH, DUURZAAM, BIOBASED BOUWEN?

Gezond bouwen is altijd duurzaam, maar duurzaam en energiezuinig is niet altijd gezond.

Duurzaam bouwen gaat in de volksmond over energie-besparen. Een paar zonnepanelen, een warmtepomp en goed isoleren en een gebouw heet al gauw duurzaam. Een duurzaam gebouw is echter lang niet altijd gezond. Denk aan de toepassing in veel gebouwen van chemische en toxische stoffen in isolatiematerialen en andere veelgebruikte bouwmaterialen.

Biobased bouwen gaat over het bewust gebruik van materiaal. Materiaal dat boven de grond groeit en hernieuwbaar is – gebaseerd op de natuur – biobased. Biobased gebouwd wil nog steeds niet zeggen dat het gebouw ook gezond is. De materialen zijn gezond, maar de ligging, oriëntatie, installaties, veiligheid, ergonomie en duurzaamheid worden niet meegenomen.

Bouwbiologie kijkt integraal, waarbij de gezondheid altijd centraal staat. Duurzaamheid en het gebruik van biobased materialen zijn daarom sinds jaren 70 van de vorige eeuw al een onderdeel van dit vakgebeid.