• Category : SERVICE

Wat is bouwbiologie?

Bouwbiologie is de studie van de integrale relatie tussen mensen en zijn leef- en werkomgeving. Hierbij is het doel om een evenwichtig en gezond klimaat in en om de woning te creëren, veelal met natuurlijke materialen en natuurkundige principes. Duurzaam is niet altijd gezond, gezond is wel altijd duurzaam. Bouwbiologie is daarom een essentiële, maar helaas nog niet zo bekende, toevoeging in de bouw.

Doel van de bouwbioloog is om:

  • De relatie tussen mensen en hun leef- en werkomgeving op een integrale manier te benaderen
  • Het welzijn, de gezondheid en de waardigheid van de mens centraal te stellen bij alle bouw- en planningsinspanningen
  • Op bouwbiologie en ecologie gebaseerde principes toe te passen op het evalueren, plannen, inrichten of herstellen van huizen, appartementen, werkplekken en andere ruimtes
  • Om economische bouwmethoden te bevorderen
  • Om vakmanschap en dus mensgerichte werkplekken te bevorderen