Sparc Architecture

hoe we dingen doen

EEN GOED BEGIN IS...

ANALYSE VAN HET KAVEL

Om een zo goed en gezond mogelijk gebouw te ontwerpen is de locatie en oriëntatie van het gebouw op het kavel van cruciaal belang. We gaan het kavel daarom uitgebreid analyseren: wat zijn de positieve en negatieve eigenschappen van het kavel? Is er inkijk van buren, is er een hinderlijke geluidsbron zoals een weg, hoe draait de zon, in alle jaargetijden, om het kavel? Zijn er bomen die de zon blokkeren? Indien de bomen de zon blokkeren, is dat wenselijk, of juist niet? De uitkomsten van deze kavel analyse vormen de basis voor het schetsontwerp.

3 SCHETSONTWERPEN

FOOD FOR THOUGHT

Voor elke opgave maken we minstens 3 schetsontwerpen. De wensen van de opdrachtgevers en de 25 richtlijnen uit de bouwbiologie (link naar de 25 richtlijnen) staan hierin natuurlijk centraal. We maken 1 ontwerp zoals wij denken dat de opdrachtgevers het voor zich zien, 1 ontwerp zoals SPARC denkt dat de input van de opdrachtgevers, de locatie en de bouwbiologie het beste tot hun recht komen en 1 totaal nieuw ‘fris’ ontwerp. We doen dit omdat er niet maar 1 gouden oplossing denkbaar is, er zijn er velen, en door meerdere opties voor te leggen komen opdrachtgevers tot de voor hen beste keuze. De 3 verschillende ontwerpen geven “food for thought”. Eén van de drie schetsontwerpen worden na uitgebreid overleg met de opdrachtgevers tot één voorlopig ontwerp uitgewerkt. Soms komt het voor dat ideeën van het ene ontwerp worden geïntegreerd in het andere ontwerp. Daarna, wanneer iedereen tevreden is over het ontwerp, volgen het definitieve ontwerp, de aanvraag omgevingsvergunning, de bouwvoorbereidingsfase en als laatste de bouwuitvoeringsfase. 

VERTROUWEN

WERKEN MET EEN TEAM

Vertrouwen is een groot goed en de basis voor een win-win situatie. Omdat de bouw verschillende gespecialiseerde onderdelen kent werken we tijdens het ontwerpproces samen met verschillende vaste partners. Zo maken zij de berekeningen voor de constructie, doen zij de bouwbesluittoetsing en maken zij een energieberekening en de BENG-berekening. Door jarenlange samenwerking weten we wat we aan elkaar hebben en kunnen we snel schakelen. Uiteraard staan we open voor nieuwe samenwerkingen. Door jarenlange ervaring in het begeleiden van de bouw van onze ontwerpen is voor ons duidelijk geworden dat het werken in een bouwteam te prefereren is boven een aanbesteding. In een bouwteam spreek je vertrouwen in elkaar uit om samen te werken aan een kwalitatief project, binnen de begroting en met openheid in de prijsopbouw. In een bouwteam kan er optimaal gebruik gemaakt worden van de know-how van de aannemer, en doordat de aannemer of onderaannemers niet hebben hoeven te vechten om de laagste prijs aan te leveren in de aanbesteding, ontstaat ruimte voor kwaliteit.