Sparc Architecture

hoe we dingen doen

EEN GOED BEGIN IS...

ANALYSE VAN HET KAVEL

Na een eerste gesprek met de opdrachtgevers over hun wensen brengen we altijd eerst de locatie nauwkeurig in beeld zodat het huis de beste plek op het kavel krijgt. We kijken daarbij naar de positieve en negatieve eigenschappen van het kavel; is er inkijk van bijvoorbeeld buren, is er een hinderlijke geluidsbron, bijvoorbeeld een weg, hoe draait de zon om het kavel, zijn er bomen die de zon blokkeren? Indien de bomen de zon blokkeren, is dat wenselijk, of juist niet? De uitkomsten van deze kavel analyse vormen de basis voor het schetsontwerp.

WAT WIJ ANDERS DOEN

3 SCHETSONTWERPEN

Wij maken niet 1 ontwerp, maar voor elke opgave maken we minstens 3 schetsontwerpen. De wensen van de opdrachtgevers en de 25 richtlijnen uit de bouwbiologie (link naar de 25 richtlijnen) staan hierin centraal. We maken 1 ontwerp zoals wij denken dat de opdrachtgevers het voor zich zien, 1 ontwerp zoals SPARC denkt dat de beste oplossing is en 1 compleet fris extra ontwerp. Dit doen we om ‘vastgeroeste’ ideeën te bevragen en andere invalshoeken op tafel te krijgen. Van deze schetsontwerpen maken we vervolgens 3d modellen. Zie voorbeeld onder aan deze bladzijde. De 3 schetsontwerpen worden na uitgebreid overleg met de opdrachtgevers tot één voorlopig ontwerp uitgewerkt. Daarna volgen het definitieve ontwerp, de aanvraag omgevingsvergunning, de bouwvoorbereidingsfase en als laatste de bouwuitvoeringsfase. 

VERTROUWEN

WERKEN MET EEN TEAM

Vertrouwen is een groot goed en de basis voor een win-win situatie. Tijdens het ontwerpproces werken we daarom samen met verschillende vaste partners. Zij maken de berekeningen voor de constructie, bouwbesluittoetsing en de BENG. Door jarenlange samenwerking weten we wat we aan elkaar hebben. Uiteraard staan we open voor nieuwe samenwerkingen. 

Het uitvoeren van de bouw kan in een bouwteam of in een aanbestedingsvorm. De voors en tegens van deze samenwerkingsvormen zullen we uitgebreid met elkaar bespreken.