Sparc Architecture

het hoe en wat

Analyse van het kavel

We brengen bij elk project altijd eerst de locatie nauwkeurig in beeld. We kijken daarbij naar de positieve en negatieve eigenschappen van het kavel; is er inkijk van bijvoorbeeld buren,  hoe zijn de natuurlijke aspecten van het kavel (hoe draait de zon om het kavel), zijn er bomen die de zon blokkeren? Indien de bomen de zon blokkeren, is dat wenselijk, of juist niet. Denk daarbij aan opwarming in de zomer en de winter. Door deze werkwijze wordt het gebouw heel specifiek voor die locatie ontworpen.

3 verschillende schetsontwerpen.

Voor elke opgave maken we minstens 3 schetsontwerpen waarbij de wensen van de opdrachtgevers altijd centraal staan. We maken 1 ontwerp zoals we denken dat de opdrachtgevers het voor zich zien, 1 ontwerp zoals Sparc denkt dat de beste oplossing is en 1 compleet ander ontwerp. Dit doen we om de soms ‘vastgeroeste’ ideeën los te weken, een discussie op gang te krijgen en andere invalshoeken op tafel te krijgen. Deze 3 schetsontwerpen worden na uitgebreid overleg met de opdrachtgevers tot een voorlopig ontwerp verwerkt.

Hieronder 3 verschillende schetsontwerpen voor een vrijstaande woning. Materialisatie is gebaseerd op de voorkeuren van de opdrachtgevers. In de rechteronderhoek zie je telkens de plattegrond op de locatie.

3d schetsontwerp model

Team.

Vertrouwen is een groot goed en de basis voor een win-win situatie, daarom werken we tijdens het ontwerp-proces samen met partijen waar we al jaren tevreden mee samen werken. We houden van korte lijnen en wederzijds respect. Partijen die tijdens het ontwerpproces aanschuiven zijn een constructeur, bouwbesluittoetser en Beng calculator.